Ruddy Kick - How Can I Slow Down

Finns nog mycket jobb

Posted Aug. 29, 2015, 10:40 p.m. By wablo Tags: Jobb

Jag kan tänka mig att det finns mycket jobb som revisor i Stockholm med tanke på att det finns så många som som bor och jobbar i i stan. Så jag kan tänka mig att det finns en hel del jobb för en revisor i stan. Det är nog heller inte så svårt att få tag på en revisor om man behöver en. Så det är ju bra för alla om det finns många att få tag på när man väl behöver en och bra för dom som jobbar som det att dom har tillräckligt med jobb. Så det är ju bra om det är så skulle jag kunna tänka mig. För alla vill ju ah bra med jobb så att man klarar sig.